Наталия-Наталия Жан Георгиева ЕТ


Смесен магазин за търговия с няколко групи храни.