Фирми за търговия на едро и съхранение в град Монтана

306 фирми

Монтана-прес-Георги Георгиев ЕТ

Кафе-аперитив. Смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Мария-Виктор Йосифов ЕТ

Смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Саво Петров-Милана Цвет кова ЕТ

Смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Миренди-Рангел Андреев ЕТ

Смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Ирена Асенова ЕТ

Смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Ем-Си-Силвия Владимирова ЕТ

Смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Радина 02 ЕООД

Склад за търговия на едро с храни от неживотински произход.

Димитър Найденов-Стефка Григорова Димитрова ЕТ

Смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Никита-Мая Лъчезарова ЕТ

Смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Кимпо-Ж.Живков ЕТ

Павилион за пакетирани хранителни стоки.