Надка Караиванова - ГМН ЕТ


Смесен магазин за търговия с хранителни стоки.