Фирми за търговия на едро и съхранение в град Стрелча

37 фирми

Гоги - Гина Тодорова ЕТ

Смесен магазин за търговия с няколко групи храни.

МЛ - Маги - Мария Лютова ЕТ

Смесен магазин за търговия с няколко групи храни.

Катрин - Катя Мелина ЕТ

Смесен магазин за търговия с няколко групи храни.

Мина Няголова ЕТ

Смесен магазин за търговия с хранителни стоки.

Стенман - Цана Манчева ЕТ

Смесен магазин за търговия с хранителни стоки.

Тони - Стойна Нончева ЕТ

Смесен магазин за търговия с хранителни стоки.

МЛ - Маги - Мария Лютова ЕТ

Смесен магазин за търговия с няколко групи храни.

МД - Генка Михайлова ЕТ

Смесен магазин за търговия с хранителни стоки. Пивница.