М Финанс ЕООД


М Финанс ЕООД - град Бургас | Счетоводство, одит и мониторинг

"М Финанс" ЕООД е сравнително нова компания с основен предмет на дейност финансово-счетоводни услуги и съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети по реда на Закона за счетоводството и НСФОМСП. Компанията е със седалище в гр. Бургас.