Морски бриз


Производство на хлебни и сладкарски изделия.