Метрополитен ЕАД


Инвестиционна дейност по проучването, проектирането и стрителството на метрото в София; експлоатация на метрото.Инвестиции по проекторането и строителството на инженераната инфраструктура.