Международен център за комуникации и развитие


Обучение се провежда по специално разработени програми в редовна, задочна и дистанционна форма, което дават възможност на нашите клиенти да изберат точно това, от което имат нужда, придобивайки необходимите знания и умения за максимално кратко време, без да прекъсват работата си, обучението в училище или университета.