Маяк - Р ООД


"Маяк - Р" ООД е регистрирано през 1991г. Основният предмет на дейност е в две направления - кораборемонт и търговия с метали.
Кораборемонтната си дейност развиваме на територията на "Бургаски Корабостроителници" ЕАД, "Русенска Корабостроителница" АД, КРЗ "Одесос" - Варна, "Варненска Корабостроителница" АД.
Дружеството е вносител на метали от Украйна:
1. Тръби - котелни, неръждаеми и и черни от въглеродна и легирана стомана
2. Листова стомана за общо приложение и корабростроителна
"Маяк - Р" ООД е основен представител за България на:
1. ПКП "Стальпром" - производител на неръждаеми горещовалцовани, студеноизтегнлени и котелни тръби
2. ООО ПКП "Ювис" - производител на неръждаеми тръби
Листовата стомана се доставя основно от Алчевский Металургический Комбинат и Мариупольский Металургичиский Комбинат, в Бълтария от "Кремиковци" АД и "Еврометал" ЕООД - гр. Перник.
Фирмата разполага със складова площ 9 дка открита и закрита. Складовата наличнаст от метали е 2500т.