Мария-Виктор Йосифов ЕТ


Смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.