Лабораторни изследвания при ХЕИ


  Изследване на хранителни продукти, концентрация на токсични вещества и техните метаболити в биологични среди.Измерване на шум, осветление, вибрации, микроклимат.