Кооперативен бизнес-Свищов


Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.