Фирми за търговия на едро и съхранение в град Свищов

232 фирми

Родина-Йордан Янакиев ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Мони 58-Кирилка Богданова ЕТ

Склада за търговия с храни от неживотински произход.

Фаворит-Филип Филипов ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Рубикон-Р.Михайлов ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Шарков-Димитър Шарков ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки. Кафе-аперитив.

Маги-Диман Минчев ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.