Кониел ЕООД


Дружеството извършва бизнес оценки на цели предприятия, машини, съоръжения и оборудване, жилищни имоти, урегулирани и неурегулирани поземлени имоти, земеделски земи, енергийни обекти.