Клуб "Икономика 2000"


е високотехнологична консултантска, изследователска и обучаваща неправителствена организация с над 15 годишен опит, който постепенно и грижливо е създаван, натрупван и обогатяван. Дейността на Клуба е посветена на икономическото развитие и просперитета на българската нация и страните в преход.