КЗУ/Контролно заваръчни устройства ЕАД


Производство и ремонт на резервоари, цистерни, съдове под налягане, строителство на жилищни сгради по конформ технология, тръбни заваръчни телове, уреди, апарати и съоръжения за заваряване, контрол и изпитание на заварени съоръжения, проектиране, инжeнеринг.