Ками-2000-Камена Антонова ЕТ


Смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.