Фирми за храни, напитки, тютеневи изделия в село Малки Вършец

80 фирми

Ками-2000-Камена Антонова ЕТ

Смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Жанета Бегова ЕТ

Смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Елена Петкова-Елко ЕТ

Смесен магазин за търговия с няколко групи храни.

Вени-Борислав Алексиев ЕТ

Смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Иванка Михайлова ЕТ

Смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Трндафил Йорданов ЕТ

Смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Гибли-Чавдар Първанов ЕТ

Смесен магазин за търговия с няколко групи храни.

Вени-Борислав Алексиев ЕТ

Смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Трндафил Йорданов ЕТ

Смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.