Камена ООД


Основен ремонт, модернизация и автоматизация на металообработващи машини - обработващи центри с ЦПУ (МС 032; ЦМ 040; РВ 501.24), стругови автомати (СТ 161; СП 161; СЕ 063; СП 503; СП 586), универсални стругове, фрези, шлайфмашини, пробивни и отрезни машини.