Фирми за промишленост и енергетика в град Асеновград

27 фирми

Роза Емайл: производство на емайлирани печки на твърдо гориво и емайлирани тръби...

Роза Емайл ЕООД е водещ производител на Балканския полуостров на печки с твърдо гориво и емайлирани тръби. Висококачествено емайлиране със съвремен...

Борис Терзиев Симекс 73 ЕТ

Дейност в химическата промишленост - химия, пластмаси или гума.

Иван Марчев-58 ЕТ

Дейност в областта на химическата промишленост.

Камена Маш ООД

Производство на машини и доставка на резервни части за въгледобивната, каменообработващата, рудодобивната, селскостопанската и хранително - вкусова...

Иван Марчев-58 ЕТ

Дейност в областта на химическата промишленост.

Борис Терзиев Симекс 73 ЕТ

Дейност в химическата промишленост - химия, пластмаси или гума.

Борис Терзиев Симекс 73 ЕТ

Дейност в химическата промишленост - химия, пластмаси или гума.

Валентина Тянева ЕТ

Дейност в химическата промишленост - химия, пластмаси или гума.

Симич-Симеон Давчев ЕТ

Дейност в областта на химическата промишленост.

М 4-Васил Георгиев ЕТ

Дейност в областта на химическата промишленост.

Петър Дичев-Рпд ЕТ

Дейност в областта на химическата промишленост.