Калето - Юсеин Емин ЕТ


Склад за търговия на едро с храни от неживотински произход.