Интерамерикан - Агенция Бургас Живот


Интерамерикан - Агенция Бургас Живот, град Бургас | Застраховане и презастраховане

„ИНТЕРАМЕРИКАН БЪЛГАРИЯ” ЗЕАД и „ИНТЕРАМЕРИКАН ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД са част от европейския финансово -застрахователен холдинг EUREKO GROUP, регистриран в Утрехт, Холандия. EUREKO B.V. оперира на пазарите на десет европейски държави: Холандия, Гърция, България, Румъния, Ирландия, Словакия, Франция, Турция  и Русия, с персонал от над 24 000 служители. Основен акционер в EUREKO B.V. е една от най-големите и стабилни холандски банки RABO BANK. 

От 1-ви август 2008 г. дружеството предлага живото застрахователни продукти на българския пазар чрез новата си компания  „ИНТЕРАМЕРИКАН БЪЛГАРИЯ ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД. Основните животозастрахователни продукти са застраховки с висока доходност. Такъв продукт е комбинацията от стандартна застраховка Живот с вложение в инвестиционни фондове („Инвестиция в спокоен живот”). „Макар и традиционна застраховката „Спокоен живот” разполага с немалко иновативни покрития- такова е например покритието срещу усложнения при бременност и раждане. В детската „Когато порасна” заслужава внимание дългия срок на застраховката- до 23 години и гъвкавите допълнителни покрития.

Дружеството предлага широк спектър от застраховки при атрактивни условия и изчерпателно застрахователно покритие: "Пожар и природни бедствия", "Щети на имущество", "Каско на МПС", Задължителна застраховка "Гражданска отговорност на автомобилистите”, "Злополука"(групова и индивидуална), "Товари по време на превоз" (Карго), "Помощ при пътуване" (с осигурен първокласен асистанс от EUROCROSS), "Обща гражданска отговорност", "Отговорност на работодателя" и други професионални отговорности, „Отговорност на превозвача”, „Селскостопански застраховки”, "Строително - монтажни рискове"