Институт по зърнени храни и фуражна промишленост


  Научноизследователска дейност, технически решения в областта на зърносъхранението, почистването и сушенето на зърното.Производство на детски и диетични храни.