Изи Асет Мениджмънт АД


Небанкова финансова институция, създадена през 2005 г. с цел осигуряване на бърз и лесен достъп до необезпечени потребителски кредити за всички пълнолетни граждани на Република България.