ИД Златен Лев АД


Дружеството има инвестиции в мебелната, пивоварната промишленост, машиностроенето, електротехническата и химическата промишленост.