Ивалс - Дренски ООД


Комплексно проектиране на всички видове строежи - обществени, битови и промишлени сгради. Специализирано проектиране на обекти от областта на далекосъобщителното и енергийното строителство.