Ес енд Ем Консултинг ЕООД


Членовете на екипа разполагат с дългогодишен опит в областта на:стратегическо планиране - разработване на стратегии, програми и планове; разработване и управление на проекти; обучение, модериране, фасилитиране на работни срещи;