Енели - Севал Ахмед ЕТ


Извършване на всички видове строително-монтажни работи, изкупуване и продажба на селскостопанска продукция, хранителни стоки, търговия на едро и дребно.