Фирми за архитектура и строителство в град Кърджали

102 фирми

Енели - Севал Ахмед ЕТ

Извършване на всички видове строително-монтажни работи, изкупуване и продажба на селскостопанска продукция, хранителни стоки, търговия на едро и др...

Трон ООД

Производство и монтаж на прозорци, врати и външни ролетни щори от PVC и алуминиеви профили и мрежи против насекоми....

Енели - Севал Ахмед ЕТ

Извършване на всички видове строително-монтажни работи, изкупуване и продажба на селскостопанска продукция, хранителни стоки, търговия на едро и др...

Топло

Фирмата работи в областа на вентилационната и климатична техника.Концентрирала се е в изпълнение на комплексни обекти, като при изграждането на сис...

Мемориал ООД

Фирмата разполага със собствени кариери за добив на гнайс и вулканичен туф за облицовки и настилки, както и цехове за дообработването им за крайния...

Луков дизайн

Проектиране на жилищни, обществени и промишлени сгради. Градоустройство и интериор....

Агротехстрой 62 ООД

Хидромелиоративно строителство механизирани селскостопански услуги.

Ади ЕООД

Жилищно и инфраструктурно строителство, комплексно изпълняване строителни обекти, строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура....

Меаца ЕООД

Строителство на жилищни, административни и промишлени сгради и прилежаща инфраструктура. Изпълнение на инфраструктурни проекти. Строително ремонтни...