Ел Масри


Рентгенов център. Разполага с 9 специализирани кабинета и фотолаборатория, оборудвани със съвременна и модерна диагностична апаратура.