Елсиг - Ив. Антов ЕТ


Фирмата притежава акредитирана лаборатория за ел. измервания, проектиране и изграждане на ел. инсталации. Издаваме неоходимите документи и протоколи за извършваната от нас работа, съгласно изискванията на нормативните актове: - Измерване пълното съпротивление на контура "Фаза - защитен проводник".