Електроконсултинженеринг ЕООД


  Фирмата извършва следните дейности:Прави проекти за електроенергийни обекти, офертни материали и тръжни книжа, практическа помощ при инженеро-внедрителска дейност.Контрол при строителство на електроенергийни обекти и други.