Ела - 39 - Михаил Фолев ЕТ


Смесен магазин за търговия с няколко групи храни.