Екомедбио - бизнес иновационен център АД


  Научна, производствена, инженерингова и търговска дейност по медицински полимерни, латексови изделия за еднократна употреба (катетри, сонди, аспиратори). Медицински текстилни изделия и работни облекла, медицинско оборудване.