Екобилд ООД


Фирмата изпълнява строително - монтажни, строително - ремонтни, довършителни и инсталационни работи в промишлени сгради и съоръжения и в обекти на гражданското строителство - обществени, жилищни, търговски, административни, складови, селскостопански и училищни сгради, здравни заведения, офиси, ателиета и други.