Екип 5 - ООД


фирмата разполага с квалифицирани работници и ръководни инж.-технически кадри с богат организационен и практически опит, като развива дейност в три основни направления:Метални конструкции и тръбопроводи;Електроснабдяване , Електрообзавеждане и Пожароизвестяване;Ниско строителство.