Езикова школа Goethe Schule


Езикова школа Goethe Schule - град София | Езикови школи

Goethe Schule  е езикова школа, предлагаща обучение по немски език, съсредоточена върху новите методи за преподаване.   Освен това се специализираме в онлайн обучение, което става все по - търсено. С помощта на този вид обучение, всеки може да получи необходимите езикови знания без да се налага да пътува всеки ден до офиса на фирмата – клиентът спестява време и пари по този начин.  

Винаги се съобразяваме с потребностити на нашите ученици, следим тяхната успеваемост и акцентираме там, където са техните слаби места. Работим с немското издателство HUEBER VERLAG, по най – новите учебни системи. Резултатите са винаги отлични.  

Предлагаме индивидуален подход към всеки един ученик, професионализъм, оценяване всеки час.

Подготвяме за следните сертификати:

• Zertifikat А1, Fit 1
• Zertifikat А2, Fit 2
• Zertifikat Deutsch, B1
• Zertifikat Deutsch für den Beruf, 
• Goethe- Zertifikat B2, 
• Test DaF,
•  Prüfung Wirtschaftsdeutsch International, 
• Goethe-Zertifikat C1, 
• Goethe – Zertifikat C2, 
• Kleines Deutsches Sprachdiplom, 
• Großes Deutsches Sprachdiplom, 
• DSH

• Österreichisches Diplom