ЕГЕ Биртан Хасан ЕТ


Смесен магазин за търговия с няколко групи храни.