Фирми за търговия на едро и съхранение в град Шумен

289 фирми

Барак - Христо Маринов ЕТ

Смесени магазини за търговия с няколко групи храни.

Чомпи ЕООД

Складове за търговия на едро с храни.

Диян Минев ЕТ

Павилион за хранителни стоки.

Румяна Миланова - Милчо Миланов ЕТ

Смесен магазин за търговия с няколко групи храни.

Димитър Иванов 96 ЕТ

Смесен магазин за търговия с няколко групи храни.

Румяна Миланова -Милчо Миланов ЕТ

Смесен магазин за търговия с няколко групи храни.