Евър АД


ФК Евър АД е:Лицензиран инвестиционен посредникРегистрационен агент към Централен Депозитар АД Учредител на Асоциацията на лицензираните инвестиционни посреднициЧлен на Асоциацията на финансово-брокерските къщиЧлен на "Централен Депозитар" АДЧлен на "Българска Фондова Борса - София" АДФК Евър АД предлага разнообразни услуги и посредничество при търговия на българския и на международните валутни и капиталови пазари.