Евроцвет ЕООД


ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ НА ДЕКОРАТИВНА ИГЛОЛИСТНА И ШИРОКОЛИСТНА РАСТИТЕЛНОСТ, ДЕКОРАТИВНИ ВЕЧНОЗЕЛЕНИ И ОПАДЛИВИ ХРАСТИ В КОНТЕЙНЕР, РОЗИ КОРЕНИ, БАЛКОНСКИ И ЛЕТНИ ЦВЕТЯ.

ПРОФЕСИОНАЛНО ОЗЕЛЕНЯВАНЕ,ПРОЕКТИРАНЕ,ИЗПЪЛНЕНИЕ,ПОДДРЪЖКА.