Държавна агенция Архиви


Главна дирекция "Управление на архивните дейности" с 26 териториални дирекции "Териториален държавен архив" и "Софийски държавен архив", Дирекции "Популяризаторска, издателска и международна дейност", "Централен държавен архив", "Държавен военноисторически архив" и Българския изследователски институт - Виена, Австрия