Дружество за Запазване на Био - разнообразието


Цели на организацията:запазване на биологичното разнообразие в България популяризиране на природозащитните ценности сред обществеността екологично образование и обучение