Дневен център "Св. Мина"


Център за деца с увреждания. Изграден със съдействието на Националният център за социална рехабилитация, МТСГ, Фламандската федерация на инвалидите, Съюз на слепите, Съюз на глухите и др.