Димитър Гагов 2001 ЕТ


Временен обект във връзка със събор Скара.