Фирми за заведения за бързо хранене в град Пазарджик

80 фирми

ФИК - Костадин Пашов ЕТ

Заведение за бързо хранене. Кафетерия.

Иванка Петрова ЕТ

Павилион за производство и продажба на закуски.

Димитър Гагов 2001 ЕТ

Временен обект във връзка със събор Скара.

Иванка Петрова ЕТ

Павилион за производство и продажба на закуски.

Калифорния - 2 - Георги Мишев ЕТ

Павилион за хранителни стоки. Временен обект във връзка със събор - Скара.

Димитър Гагов 2001 ЕТ

Временен обект във връзка със събор Скара.

Димитър Гагов 2001 ЕТ

Временен обект във връзка със събор Скара.