Денил - Исмаил Шекир ЕТ


 Магазин за хранителни стоки.