Фирми за търговия на едро и съхранение в град Силистра

244 фирми

Рефлекс-Генади Илиев ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Вест-Валерия Стоянова ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки. Кафе-аперитив.

Теди-Талят Талиб ET

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Зорница-Ирина Генчева ЕТ

Търговски обект за производство и продажба на закуски.

Яворина син-Явор Иванов ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки. 

Оливия ООД

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки. Склад за хранителни стоки.

Инвест-4 Емил Андонов ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Валя-М-Валентина Иванова ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.