Фирми за металургия и металолеене в град Ямбол

12 фирми

Инверс - Л ООД

Производство на метални изделия и конструкции.

Марозов - ДВД ЕТ

Производство на метални изделия и конструкции.

Милчо Михайлов ЕТ

Производство на метални изделия и конструкции.

Дарк - 4 ЕТ

Производство на метални изделия и конструкции.

Край М - Т. Пенев ЕТ

Производство на метални изделия и конструкции.

Гери - В. Василев ЕТ

Производство на метални изделия и конструкции.

Синтер ЕООД

Фирмата произвежда прахометалургични детайли с приложение в машиностроенето, каро и автомобилостроенето, селскостопанското машиностроене, електроте...

Деян Деянов ЕТ

Производство на метални изделия и конструкции.

ДВВИ - Цел - Д. Драганов ЕТ

Производство на метални изделия и конструкции.

Исис 60 - И. Иванов ЕТ

Производство на метални изделия и конструкции.

Алекс ЕТ

Изработка и монтаж на метални конструкции, отоплителни инсталации и тръбопроводи. Монтаж, технологично оборудване за фуражната промишленост. Изграж...

Мастерсис - И. Желязкова ЕТ

Търговия на едро с черни метали и сплави, отливки, полуфабрикати. Финансови и счетоводни услуги....