Алекс ЕТ


Изработка и монтаж на метални конструкции, отоплителни инсталации и тръбопроводи. Монтаж, технологично оборудване за фуражната промишленост. Изграждане на силози за фураж.